• Kaynaklar
    Bilgi ve İletişim Güvenliğini Uyum Rehberi
    Günümüzde dijital teknolojilerin hızla gelişimi ve son dönemlerde gerçekleştirilen siber saldırılar artık devletler düzeyinde ve daha yıkıcı olmasıyla birlikte veri ve dijital altyapılarının güvenliği çok daha kritik hale gelmiştir.

    İlgili kurumlar tarafından uyulması gereken güvenlik tedbirlerini içeren, 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ülke çapında bilgi güvenliği seviyesini artırmaya yönelik önemli bir adımdır.

    07.12.2021