Gelişmiş Tehdit Önleme (APT)

Mevcut güvenlik sistemlerinin tespit edemeyeceği, daha önce tanımlanmamış veya gözlenmemiş sıfırıncı gün ataklarına karşı mücadelede Türk Telekom yanınızda.

Omurgadan sunduğumuz APT hizmeti ile sistemlerinizi koruma altına alıyoruz.